Striptýz Olomouc

Striptýz na Moravě

Striptýz má jako druh zábavy na Moravě dlouholetou tradici. Během časů se zde etablovala řada striptérek a striptérů, kteří mají své stálé zákazníky. Ti se na ně bez váhání znovu a znovu obracejí, aby jim pomohli zajistit zábavu na nejrůznějších typech soukromých i veřejných akcí. Striptérky i striptéry běžně zastupuje striptýzová agentury. Takové jsou na Moravě k vyhledání na internetu. Pokud například zadáte slovní spojení Striptýz Olomouc, nabídne se vám řada striptýzových agentur operujících v Olomouci. Podobně je tomu například v Brně. Zadáním sousloví Striptýz Brno zjistíte, kdo všechno nabízí striptýz v Brně a okolí.

Brno je druhé největší město ČR a jako takové hostí hned po Praze nejvíce striptýzových vystoupení v České republice. Počet striptýzových vystoupení se samozřejmě odvíjí od počtu obyvatel a atmosféra velkoměsta navíc nahrává chuti po podobné zábavě. Toto je dáno i historicky a vychází z mnoha faktů.

Brno bylo naproti tomu sídlem markraběte a později hrála roli i blízkost rakouské metropole Vídně. Moravský zemský sněm, jenž byl od 14. století zákonodárnou institucí v markrabství, zasedal střídavě v obou městech (krátkou dobu i ve Znojmě), stejně tak zemský soud zasedal střídavě a zemské desky byly také vedeny v obou městech. Olomouc však měla po dlouhou dobu výhodnější postavení než Brno, a to až do třicetileté války, kdy byl v Brně roku 1636 zřízen královský tribunál, instituce natolik významná, že se Brno stalo de facto jediným hlavním městem Moravy, ne však nadlouho.

O markraběti moravském kolují příběhy, které potvrzují jeho zálibu ve sledování dámského striptýzu. Zval si na své panství ženštiny z podhradí a přikazoval jim vlnit se do rytmu středověké hudby. Rukou pak dal povel k odhození některé části jejich oděvu. Dámy pak odměnil penězi, takže za striptýz vlastně zaplatil a položil tak základy placeného striptýzu.

V dnešní době je striptýz na Moravě úplně samozřejmým druhem zábavy, který si lidé objednávají hlavně na oslavy narozenin a rozlučky se svobodou. Kdo chce podobnou zábavu zkusit, je možné například kontaktovat agenturu Striptýz Znojmo, která k vám pošlu vybranou profesionální striptérku. Během objednávky dostanete na výběr kostým, který by měla striptérka mít při vystoupení na sobě. Určitě nebudete litovat a striptýz si dosyta užijete.

Úvod Strip show Objednávka Blog